Home

Info patiëntenwerking

Info familiewerking

Preventie en laagdrempelige, anonieme hulpverlening

Geestelijk Gezond - Algemene preventie:

Specifieke, gerichte preventie:

Laagdrempelige anonieme hulpverlening:

Ondersteuning voor eerstelijn en mantelzorger

Vanuit Reling:

Vanuit Noolim:

Urgentie

Er is sprake van een noodtoestand, een acuut psychiatrisch toestandsbeeld dat onmiddellijke interventie behoeft. Er is sprake van gevaar voor zichzelf of voor anderen, er is bijvoorbeeld een suïciderisico. Indien mogelijk: neem voor verdere afstemming steeds direct contact op met de huisarts van betrokkene . Indien niet mogelijk: kies de dichtstbijzijnde spoeddienst.

Crisis

De persoon bevindt zich in een ontwrichte situatie t.g.v. een psychiatrisch toestandsbeeld waarvoor binnen 24u een interventie nodig is, maar er is geen onmiddellijk gevaar voor zichzelf of voor anderen. De toestand dient binnen enkele dagen opgehelderd te worden. Indien mogelijk: neem voor verdere afstemming steeds direct contact op met de huisarts of met de voorziening of dienst waar de persoon reeds in behandeling is. Indien niet mogelijk of onduidelijk: kies de dichtstbijzijnde dienst.

Behandeling

De persoon heeft nood aan behandeling of begeleiding omwille van een reeds gekende psychiatrische voorgeschiedenis. Indien mogelijk: neem voor verdere afstemming steeds direct contact op met de huisarts of met de voorziening of dienst waar de persoon reeds in behandeling is. Indien niet mogelijk of onduidelijk: kies de dichtstbijzijnde dienst.

Rehabilitatie

De persoon met psychiatrische problemen heeft nood aan ondersteuning op vlak van herstel in één of meerdere levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, ontmoeting). Dit gebeurt buiten een ziekenhuisomgeving.

Gespecialiseerde woonvormen

De persoon met psychiatrische problemen heeft (tijdelijk) nood aan een gespecialiseerde woonvorm met ondersteuning

Spil is niet verantwoordelijk voor eventuele foute links op deze verwijswebsite.

Voor vragen of opmerkingen neem contact op via spil@limburg.be