Welkom op de portaalsite van de Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg. Deze verwijswebsite GGZ vertrekt vanuit de zorgvraag en de regio van de zorgvrager. 

KLIK EERST EEN GEMEENTE AAN

KLIK NADIEN VERDERE KEUZES AAN NAARGELANG DE ERVAREN NODEN

In Limburg zijn er drie GGZ-netwerken:

- voor de doelgroep volwassenen (18-65j): NOOLIM en RELING

- voor de doelgroep kinderen en jongeren(-18j): LIGANT

Alle GGZ-netwerken hebben als doel om binnen hun werkingsgebied vraaggericht te werken en het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Binnen en tussen de netwerken wordt er nauw samengewerkt tussen GGZ- parnters en aanverwante actoren uit de eerstelijn, VAPH, jeugdzorg, ...

Spil is niet verantwoordelijk voor eventuele foute links op deze verwijswebsite.

Voor vragen of opmerkingen neem contact op via spil@limburg.be